Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
Preliminary Study on Fluid Inclusion Planes for Dabie Mountain Granite
NI Pei, FAN Jian-guo, ZHOU Jin, DING Jun-ying, MA Dong-sheng, HUA Ren-min,, LING Hong-fei, JIANG Shao-yong
J4 . 2003, (4): 691 -700 .