Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
Characteristics of pH Variation in the Cr(VI)-bearing Wastewater Disposed by Clino-Pyrrhotite and Hexa-Pyrrhotite
LU Xiao-ying, LU An-huai, CHEN Jie, TANG Jun-li, YAO Zhi-jian
J4 . 2000, (2): 271 -277 .