Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
Spatial-Temporal Distribution of Mesozoic Ore Deposits in South China and Their Metallogenic Settings
MAO Jing-wen1, XIE Gui-qing1, GUO Chun-li1, YUAN Shun-da1, CHENG Yan-bo2, CHEN Yu-chuan1
J4 . 2008, (4): 510 -526 .