Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
Paleoproterozoic Granitic Magmatism and Metamorphism in Middle Part of Luliang Range, Shanxi Province
YU Jin-hai, WANG De-zi, WANG Ci-yin, WANG Li-juan
J4 . 2004, (4): 500 -513 .