Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
SHRIMP Zircon U-Pb Chronology of Tonalitic Gneiss in Banqiaogou Area, Pingshan County, Hebei Province
YANG Chong-hui1, DU Li-lin1, WAN Yu-sheng1, LIU Zeng-xiao2
J4 . 2004, (4): 514 -522 .