Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
Granitoids and Crustal Growth in the East-Kunlun Orogenic Belt
MO Xuan-xue1, LUO Zhao-hua1, DENG Jin-fu1, YU Xue-hui1, LIU Cheng-dong2,CHEN Hong-wei1, YUAN Wan-ming1, LIU Yun-hua3
J4 . 2007, (3): 403 -414 .