Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
Tectonic Attribution of Continental Margins of China and Super Accumulation of Metals
PEI Rong-fu, LI Jin-wen, MEI Yan-xiong, WANG Yong-lei, LI Li, WANG Hao-lin
J4 . 2007, (2): 137 -147 .